Poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Terapia dysleksji

Leczenie dysleksji

U znacznej liczby dzieci w wieku edukacji wczesnoszkolnej stwierdza się dysleksję. Ten specyficzny problem zajęty bardzo często z mikrouszkodzeniami systemu nerwowego, wyraża się na przykład tym, iż dziecko popełnia dużo błędów w ciągu zapisywania ze słuchu. Dziecku trudno jest przyswoić reguły ortografii, często zapisuje w taki sposób jak słyszy, poza tym może posiadać także problemy z nauką obcych języków.

Terapia dysleksji

Dzieci, które posiadają adekwatną decyzję z poradni psychologiczno-pedagogicznej, u których określono dysleksję, muszą zostać objęte pomocą w szkole. Prowadzi się dla nich lekcje, które zwane są rewalidacją. Bardzo nierzadko zajmują się tym logopedzi szkolni, lub też psychologowie oświatowi czy też pedagodzy współorganizujący. Systematyczne zajęcia z dzieckiem, czyli właśnie leczenie dysleksji, może dostarczyć naprawdę sporo pozytywnego a także pomóc w umacnianiu prawidłowych schematów zapisywania. Należy wprawdzie pamiętać o tym, że godzina czy też dwie w tygodniu, przeznaczone na tego rodzaju pracę z pacjentem, to najczęściej zbyt mało. Co więc można poczynić więcej?


Praca z dzieckiem w miejscu zamieszkania

Poza terapią dysleksji w szkole, podczas specjalnych zajęć nazywanych rewalidacją, z dzieckiem trzeba także ćwiczyć w domu. Aby dziecko w ogóle miało do tego chęć, aktualne jest zakupienie właściwych artykułów, które będą dla niego atrakcyjne. Można wynaleźć atrakcyjne artykuły edukacyjne na przykład w księgarniach dla pedagogów, rodzic może także poprosić nauczyciela o wydanie niektórych przyborów do nauki w domu. Dziecko powinno regularnie poświęcać czas na ćwiczeniach indywidualnych, nie powinno być wprawdzie jej także nazbyt dużo, bo szybko może dojść do zniechęcenia. Aczkolwiek leczenie dysleksji to żmudny proces, nie należy krytykować dziecka za niekoniecznie szybko poprawiające się stopnie z języka polskiego. Wychowawcy muszą przystosować wymagania względem uczniów z dysleksją, dlatego że trzeba jasno zaznaczyć, iż dysleksja u dziecka to nie jest jego fanaberia ani zła ochota. Po drugie dysleksja nie oznacza, że dziecko nie będzie mogło skończyć należytej szkoły, czy zdobyć właściwego zawodu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: terapia dysleksji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *